Фотогалерея кайт-клуба WINDRIDER

 
2016_windrider_Odessa-30
2016_windrider_Odessa-5
262166-15
2016_windrider_Odessa-8
2016_windrider_Odessa-53
262166-4
2016_windrider_Odessa-43
262166-28
2016_windrider_Odessa-50
262166-16
2016_windrider_Odessa-32
262166-14
2016_windrider_Odessa-22
2016_windrider_Odessa-15
2016_windrider_Odessa-21
262166-7
2016_windrider_Odessa-7
2016_windrider_Odessa-29
262166-27
262166-11
262166-5
2016_windrider_Odessa-47
2016_windrider_Odessa-46
2016_windrider_Odessa-39
262166-17
262166-3
2016_windrider_Odessa-14
2016_windrider_Odessa-16
2016_windrider_Odessa-1
2016_windrider_Odessa-48
262166-2
262166-19
262166-6
262166-9
2016_windrider_Odessa-49
2016_windrider_Odessa-3
2016_windrider_Odessa-52
2016_windrider_Odessa-25
262166-18
2016_windrider_Odessa-31
262166-12
2016_windrider_Odessa-51
2016_windrider_Odessa-54
262166-22
262166-20
262166-10
2016_windrider_Odessa-6
2016_windrider_Odessa-44
262166-13
2016_windrider_Odessa-18
262166-1
2016_windrider_Odessa-10
2016_windrider_Odessa-9
2016_windrider_Odessa-13
2016_windrider_Odessa-55
262166-21
262166-23
2016_windrider_Odessa-4
2016_windrider_Odessa-35
2016_windrider_Odessa-45
2016_windrider_Odessa-28
262166-25